Prof. Dr. M. Erdal Balaban‘un Proje Yönetimi adlı ders için Elif Kartal Karataş ile hazırladığımız “İŞLETMELERİN BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE BAĞLI PROJE SEÇİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI” adlı makale için hazırladığım ve çok önemli olarak gördüğüm bir bölümü paylaşmak istedim.

Cloud(bulut) kelimesi daha çok internette bulunan içerik anlamında kullanılmaktadır. Bu yüzden bazı kaynaklarda bulut bilişimin, net-işlem gibi kullanımları mevcuttur.

Bu kavramı en basit düzeyde açıklamak gerekirse, çalıştırılan yazılımların temelde bilgisayarda değil, internet üzerinden erişilebilmesi, dünyanın çeşitli bölgelerindeki veri merkezlerinde bulunmasıdır. Yazılımlara uzaktan bir veri merkezi üzerinden erişiminin son kullanıcıya veya işletmeye en büyük yararı, daha mütevazı donanımlarla çok daha kapasiteli işler gerçekleştirmesine olanak sağlamasıdır. Ayrıca, son kullanıcılar veya işletmeler yürüttükleri işleri sadece kendi bilgisayarları üzerinden değil istedikleri lokasyonda bulunan internet erişimi olan her türlü bilgisayarda devam ettirebilme şansına sahip olmaktadır.

Bulut bilişim teknolojileri tamamen ölçeklenebilir bir yapıyı işaret ederken, internete bağlı aygıt sayısının sürekli artmasıyla gittikçe daha da yaygınlaşmakta ve sadece bilgisayar üzerinde değil mobil aygıtlar üzerinde de uygulanabilmektedir.  O nedenle en büyük yararı düşük donanım maliyetidir. Dolayısıyla minimum kaynak kullanımıyla güncel en güçlü kişisel bilgisayarların performanslarına erişilmektir. Bu yüzden bulut bilişim kullanan bilgisayarların düşük kapasiteli sabit diske, belleğe ve işlemciye sahip olması, performans kaybı yaşamanıza neden olmaz. Düşük donanım da düşük donanım maliyetini beraberinde getirir.

İşletmeler için Bulut Bilişim Teknolojilerinin Önemi

Bulut bilişimin kurumlar için sağladığı faydalar aşağıda yer almaktadır.

 • İşletmeler içersinde tüm çalışanlar için eş-değer performans gösteren sistemlere sahip olmasına olanak sağlar. Bu teknolojiye sahip uygulamalar, klasik programlara oranla çok daha az sistem kaynağı tükettiği için sistem üzerinde herhangi bir performans kaybı yaşanmaz. Gerekli tüm işlemler bulutta yapılır.
 • Yazılım maliyetlerini düşürmektedir. Her bilgisayar için ayrı ayrı yazılım paketleri almak yerine sadece kullanıcıların ihtiyaç duyduğu uygulamalara erişim sağlanmaktadır. Ayrıca büyük işletmelerde programların yüklenmesi ve yönetimi de ayrı bir maliyettir.(Bir çok kurum içersinde bu işlemlerden sorumlu özel birimler ve uzman ekipler bulunması gerekmektedir.) Cloudcomputing ile program yüklenmesine ihtiyaç duyulmadığı için herhangi bir iş yükü yoktur. Ayrıca yazılımları satın almak yerine kiralanabilmektedir ve bu şekilde tasarruf edilebilmektedir.
 • Bulut bilişimdeki uygulamalar anında güncellenebilir. Tercih edilen web tabanlı uygulamanın yeni sürümü çıktığında veya bazı açıkları kapatmak için güncelleme yayınlandığı anda tüm kullanıcılar en güncel sürümü direk yükseltilmektedir. Bunun için kurumun herhangi bir çaba ve masraf üstlenmesine ihtiyaç yoktur.
 • Bilginin saklanması ve depolanması da kurum içersinde önemli bir faaliyettir. Ayrıca, bu bilginin kurumun ürettiği değer olduğu için kaybolması ve zarar görmesi durumunda kurum için büyük risk barındırmaktadır. Oysaki bulut bilişimde depolama kapasitesi ölçeklenebilir, ihtiyaca göre arttırılabilir. Bu teknoloji ile uygulama üreten firmalar, üretilen bilginin depolanması ve yedeklenmesi işlemlerinden birinci dereceden sorumludur. Bu işlemleri kusursuz olarak yerine getirmeleri beklenmektedir. Bulut teknolojisi ile geliştirilen uygulamalar bu işlemleri otomatik olarak yerine getirmektedir.
 • Uygulamalar herhangi bir donanım gereksinimi olmadığı gibi herhangi bir ek yazılım ve özel işletim sistemine de ihtiyaç duymaz. Bu nedenle, kullanıcıların sıklıkla yaşadıkları işletim sistemleri farklılıkları durumları ortadan kalkar. Yapılan işler, dosyalar birbirinden farklı işletim sistemleri üzerinden ekstra hiçbir ayar ve işlem gerekmeden transfer edilebilmekte, paylaşılabilmektedir.
 • Bulut Bilişim sayesinde oluşturulan bir belgenin diğer bilgisayarlarda nasıl görüneceği, açılıp açılmayacağı gibi problemler ortadan kalkmaktadır. Yazılım versiyon çakışmaları ve farklı üreticilerin ürettiği yazılımlar arasındaki uyumsuzluk sorunları gözlenmemektedir.
 • Bulut Bilişim’in en büyük avantajlarından biri aynı belge üzerinde aynı anda birden çok kişinin düzenleme yapabilmesidir. Bu da kurum içersinde ortak iş yürüten ekip ve gruplar için çok önemli bir işlemdir. Üretkenliği ve ortak bilinç artırır. Üzerinde çalışan dosyalar veya işlerin eşleştirilmesi ve güncellenmesi tamamen bu teknoloji tarafından yapılır. Bu nedenle, dosyalar kişisel bilgisayarlar yerine bulutta depolandığı için kullanıcılar, internet bağlantısına sahip olan herhangi bir bilgisayar ile belgenin en güncel haline her an ulaşabilmektedir.
 • Son olarak bu teknolojide gizlilik ve güvenlik hat safhadadır. Eğer bilgiler bulutta saklanıyorsa, kullanıcıların bilgileri yanında taşımasına gerek kalmaz. Mobil aygıtların düşüp bozulması, kaybolması ya da çalınması, bilgilerin kaybı ile sonuçlanmaz zira önemli her şey buluttan geri yüklenebilir. Bulut sayesinde kurumun ürettiği know-how, ticari sırlar sanal ortamda ‘gizlenebilmektedir’.

Yukarıda bahsedilen avantajları kadar bu teknolojinin dezavantajları da bulunmaktadır. Kısaca onlardan da bahsetmek gerekirse;

 • İşletme içersinde aygıtların daima internete bağlı olması gerekmektedir. Eğer internet bağlantısında problem olursa web tabanlı uygulama ve servisleri çoğunlukla kullanılmamaktadır.(Bazı sistemler çevrimdışı çalışma ortamlarına uygun düzenlenmiştir. Çevrimdışı yapılan işleri uygun şartlar sağlandığında otomatik olarak senkronize edebilmektedir.) İnternete bağlı olmama durumunda bulutta bulunan belgelere ulaşılamayacağından işler aksayabilir. 3G’nin yaygınlaşmasıyla birlikte bu durum büyük oranda geçerliliğini yitirse de cloudcomputing için hala büyük bir dezavantajdır.
 • Hızlı bir bağlantı olsa bile web tabanlı uygulama ve servisi çalıştıran sunucu aşırı yoğunsa kullanılan uygulama normalden daha yavaş çalışabilmektedir.
 • Tüm belgelerin ve dosyaların bulutta bulunması her ne kadar avantajlı görünse de kötü niyetli kişiler bulut sunucularına çeşitli saldırılar düzenleyip kurumun verilerini ele geçirebilir veya kullanılmaz hale getirebilmektedir.
 • Bulut üzerinde bir yazılım çalıştırılıyorsa, bulut altyapısı güncellendiğinde, kullanılan yazılım bu güncelleme ile sorun yaratabilmektedir. Bulutu çalıştıran sistem, kurumun kontrolünde olmadığı için, bulut üzerine kurulan yazılım, klasik sunuculu sisteme göre daha az kontrol altındadır.
 • Hizmet alınan bulut sistemini işleten firma, gerekli bakım ve servisleri yapmaz ise, bulutta meydana gelebilecek bir arızada tüm veriler kaybedilebilmektedir.

Bulut kavramının bilgisayar teknolojileri alanında henüz çok yaygılaşamaması da doğabilecek ve öngörülemeyen problemlerinde var olmasına sebep olmaktadır. Bu noktada, kurumların bu teknoloji ile üretilen uygulamaları tercih etmesi için var olan tüm alternatifleri değerlendirmesi ve ciddi bir seçim süreci sonunda karar mekanizmalarını devreye sokmaları gerekmektedir.

 

 .

1 Comment

 • Kemal Bey,

  Ufak bir eklentide bulunmak istiyorum. Bulut bilişimin onca karmaşık tanımı seviyesi ve havalı yazılarına rağmen aslında çok basit bir tanımı bulunuyor. Bir teknolojinin, bulut bilişim (cloud computing) olarak tanımlanabilmesi için “işlem kaynaklarının ağ üzerinden erişilebilir olması” yeterlidir. Buradaki “ağ” internet veya başka bir ağ olabileceği gibi “işlem kaynağı” da herhangi bir yazılım veya donanım olabilir.

  Ayrıca programlamayı sevmek başlıklı yazınız için de tebrik etmek istiyorum, gerçekten motive edici bir yazı olmuş.

  Başarılar

Bu yazıya özgürce yorum yazabilirsin!
Haydi birşeyler yazmaya başla...


View Sidebar